Sunday, July 31, 2005

EN ARGONAUTMASKIN

1. Play. Kom. Brus. Genom


2. mig. Ja. Rektalt. För
inta. Play. Gör


3. om mig. Stop. Liv
mödrar pumpar. I
stötar ut


4. 5. symptombärare. Silverfläckar. Direkt
i permona. Rec. Dollartecknet.
Rerewind. I mikro
bernas frammarsch. Fram
stjärtarna utgör en. Brus. Enda. I.


6. 7. 9. Ett koordinatsystem. En.
Mummel. Vidöppen maskinisk och.


8. Platt avgrund. I. Tystnad. Still. Alla
riktningar. Play. De överlevande.
Mummel. Skiter på ur
sprungsmaskinen. Ge oss
uppehållstillstånd och. Fastforward.
Vårt dagliga. Blodoffer. Jag
föder och dödar. En


10. 11. 14. triangel. Blir och
blir. Vad vill du. Paus.
Dö. Min kropp. En ond cirkel.
Är inte längre. Använd.
Brus. Flimmer. Play. Här.


15. Avstyckade kropps
delar. Av mig.


16. 17. 29. Rec. Spegelrektangulär. Jag görs.
Till den slav. Rerewind. Play.
Jag kan uppgå i. Om. Igen. Bubblande


13. silverfläckar. Jag. Re
territorialiseras. Jag.
Pentagonen. Står på bara.
Knän. Stop. Med uppspärrade
ögon. Och uppspärrad


18. 20. 19. mun. Och. Brus.
Fastforward. Rerewind. Play.


24. Still. Rec. Mummel. Upp
styckadkroppslighet. Här.
Klotter. Mitt hjärta. Paus. Men.


25. 26. 44. Det är ju. Play.


29. 28. En teknisk. Artefakt. Play. Paus.
Ja. Men. Det.
Fastforward. Rerewind. Still. Arbetar.
För. Mummel.


27. Flickorna. Brus.
Flimmer. Tystnad.
Play.


23. Rec. Om. Mani. Hackningar.


31. Padme. Rec.

¥‡ºŠ™§. Hum. Mmmm.

(från Johan Jönsons MONOMTRL)

Sunday, July 17, 2005

Dejtade Travis, knullade Elvis

Thursday, July 07, 2005

William Blake och futurismen